Trässbergskoncernern

Vår företagsgrupp består av moderbolaget Trässbergs Cement AB och de två dotterbolagen Trässbergs Industrimontage AB och Trässbergs Plåtlego AB. Tillsammans spänner bolagens verksamheter från allt från packning och försäljning av cement, produktion av gjutna prefab-produkter till entreprenadarbeten och legotillverkning av metallprodukter i främst tunnplåt.

Företaget startades av Henrik Arvidsson år 1995 och har successivt växt fram till vad det är idag, ett välinvesterat företag med ca. 10 anställda och en årsomsättning på totalt ca. 50 MSEK. Henrik Arvidsson är VD i bolagsgruppen.

Bolaget ligger i Trässberg, beläget mellan Lidköping och Vara, och hela verksamheten är uppbyggd kring familjen Arvidssons släktgård.

Trässbergskoncernern

Vår företagsgrupp består av moderbolaget Trässbergs Cement AB och de två dotterbolagen Trässbergs Industrimontage AB och Trässbergs Plåtlego AB. Tillsammans spänner bolagens verksamheter från allt från packning och försäljning av cement, produktion av gjutna prefab-produkter till entreprenadarbeten och legotillverkning av metallprodukter i främst tunnplåt

Företaget startades av Henrik Arvidsson år 1995 och har successivt växt fram till vad det är idag, ett välinvesterat företag med ca. 10 anställda och en årsomsättning på totalt ca. 50 MSEK. Henrik Arvidsson är VD i bolagsgruppen

Bolaget ligger i Trässberg, beläget mellan Lidköping och Vara, och hela verksamheten är uppbyggd kring familjen Arvidssons släktgård.

Henrik Arvidsson VD och grundare