StoneTerra

Vi erbjuder som enda tillverkare i Sverigestödmursystemet StoneTerra™. Produkten bygger på ett patenterat system som erbjuder ett attraktivt alternativ till stödmurar och terrasseringar i såväl offentliga som privata miljöer. Betongblocken har konstruerats för att uppnå största möjliga flexibilitet med förkortade anläggningstider vilka skapar en hög kostnadseffektivitet. För den svenska marknaden har vi valt att jobba med en färg och struktur som knyter an till den nordiska grå graniten.

Kontakta oss för era behov kring stödmurning så hjälper vi er ta fram ett hållbart förslag där vi även kan erbjuda totallösning med entreprenad.