Cement/Betong

Vårt gjuteri är utbyggt och omfattar ca 1150 m2 produktionsyta.
Våra vanligaste produkter är:

  • Väggelement
  • Betongmoduler

Produkterna används till bl.a. bostadshus, balkonger, stallbyggnader, plansilos, hiss-schakt, och trapphus.

Industrimontage

Trässbergs Indusrimontage bedriver verksamhet inom entreprenadarbeten. Det vi främst arbetar med är:

  • Anläggning av hårdgjorda ytor utomhus
  • Industrigolv
  • Plansilos
  • Maskinfundament

Plåtteknik

Trässbergs Plåtteknik är en underleverantör inom segmenten:

  • Stansning
  • Bockning
  • Vattenskärning
  • Svetsning