Produktion av betongelement

Vårt gjuteri är nyligen utbyggt och omfattar ca 1150 m2 produktionsyta.
Våra vanligaste produkter är väggelement och betongmoduler
till bl.a. bostadshus, balkonger, stallbyggnader, plansilos, hiss-schakt, och trapphus.