Packning och försäljning av cement i storsäck

Från Trässbergs Cement kan ni beställa cement i storsäck om 250, 300, 350 och 1.000 kg. Våra kunder inom produktområdet är främst byggentreprenörer och lantbruksföretag. Så om det för er del är cement i storsäck som gäller, vänd er med fördel till oss på Trässbergs Cement, vi kan cement!

Produktion av betongelement

Vårt gjuteri är nyligen utbyggt och omfattar ca 1150 m2 produktionsyta. Våra vanligaste produkter är väggelement och betongmoduler till bl.a. bostadshus, balkonger, stallbyggnader, plansilos, hiss-schakt, och trapphus.
Vi har ett flertal gjutbord och hela lokalerna betjänas av 3 traverser med lyftkapacitet på upp till 20 ton.
Våra gjutbord kan hantera storlekar upp till 15 x 4,5 meter.

Trässbergs Cement AB har full certifiering för produktion av betongelement till byggnadsindustrin och våra produkter kontrolleras genom regelbunden provtagning och hållfasthetsprovning.

De flesta av våra kunder är större och mindre byggbolag, lantbruksföretag och olika processindustriföretag.

Våra projekt

Inga inlägg hittades.

Cement/Betong

Produktionsprocessen

Vårt gjuteri är nyligen utbyggt och omfattar ca 1150 m2 produktionsyta. Våra vanligaste produkter är:

  • Väggelement
  • Betongmoduler

Produkterna används till bl.a. bostadshus, balkonger, stallbyggnader, plansilos, hiss-schakt, och trapphus.