Entreprenadarbeten

Trässbergs Industrimontage bedriver verksamhet inom entreprenadarbeten som t.ex. anläggning av hårdgjorda ytor utomhus, industrigolv, plansilos samt maskinfundament.

Våra projekt

Inga inlägg hittades.

Industrimontage

Trässbergs Indusrimontage bedriver verksamhet inom entreprenadarbeten. Det vi främst arbetar med är:

  • Anläggning av hårdgjorda ytor utomhus
  • Industrigolv
  • Plansilos
  • Maskinfundament