Entreprenadarbeten:

Trässbergs Industrimontage bedriver verksamhet inom entreprenadarbeten som t.ex. anläggning av hårdgjorda ytor utomhus, industrigolv, plansilos samt maskinfundament.