Packning och försäljning av cement:

Från Trässbergs Cement kan ni beställa byggcement i storsäckar om 250, 300, 350 och 1.000 kg. Våra kunder inom produktområdet är främst byggentreprenörer och lantbruksföretag.

Produktion av betongelement:

Vårt gjuteri är nyligen utbyggt och omfattar ca 1150 m2 produktionsyta. Våra vanligaste produkter är väggelement och betongmoduler till bl.a. bostadshus, balkonger, stallbyggnader, plansilos, hiss-schakt, och trapphus.
Vi har ett flertal gjutbord och hela lokalerna betjänas av 3 traverser med lyftkapacitet på upp till 20 ton.
Våra gjutbord kan hantera storlekar upp till 15 x 4,5 meter.

Trässbergs Cement AB har full certifiering för produktion av betongelement till byggnadsindustrin och våra produkter kontrolleras genom regelbunden provtagning och hållfasthetsprovning.


De flesta av våra kunder är större och mindre byggbolag, lantbruksföretag och olika processindustriföretag.


Bolaget är certifierat enligt Nordcert.


Egna produkter:

Vi kan tillverka det mesta på beställning när det rör sig om betongprodukter. Vi producerar löpande och på beställning bland annat betongsuggor med företagslogos, grindstolpar och även specialdesignade väggelement och pyloner med ingjutna logos. Hör av er till oss kring ERA behov så hjälper vi er ta fram det just NI söker.   

Vi har under den senaste tiden även introducerat två nya produkter på den svenska marknaden, stödmursystemet ”StoneTerra” och de flyttbara stödväggarna ”A-Block”.


Produktionsprocessen: