Vi erbjuder som enda tillverkare i Sverige stödmursystemet Stone terra™. Produkten bygger på ett patenterat system som erbjuder ett attraktivt al-ternativ till stödmurar och terrasseringar i såväl offentliga som privata miljöer. Betongblocken har konstruerats för att uppnå största möjliga flexibilitet med förkortade anläggningstider vilka skapar en hög  kostnadseffektivitet. För den svenska marknaden har vi valt att jobba med en färg och struktur som knyter an till den nordiska grå graniten.

Kontakt oss för era behov kring stödmurning så hjälper vi er ta fram ett hållbart förslag där vi även kan erbjuda totallösning med totalentreprenad.


Ladda ned PDF katalogen för Stone terra™ produkterna:


Bläddra i Stone terra™ katalogen online (länkas vidare till Issu):